Phương thức thanh toán

yensaofly chấp nhận các hình thức thanh toán nào?
- yensaofly nhận thanh toán bằng thẻ ATM

- Với thanh toán tiền mặt, yensaofly sẽ thu tiền khi giao hàng cho bạn.